The contents of my mind for your amusement...

27th August 2012

Photoset

Mae wedi mynd yn unig hanner nos. Mae’r radio ar. Yr wyf yn noeth. Dylwn, mewn gwirionedd, yn mynd i’r gwely. Mae fy ymennydd Ni fydd dim ond rhoi’r gorau ticio. Ffyc y cyfan.

Tagged: photographgallerylightmidnightsleepradio

()